Back

Regiunea Adamclisi

„Adamclisi” este o denumire care se referă la vinuri albe, roze și roșii produse într-o zonă viticolă foarte veche din regiunea Dobrogei. Datorită caracteristicilor pedologice și climatice, vinurile produse în zonă au arome în general fructate și corpolență medie.

Se stiut

Regiunea Adamclisi

Localitatea Adamclisi se află pe drumul naţional Constanţa-Ostrov, la 65 km de ţărmul Mării Negre.

Zona Adamclisi face parte din Podişul Dobrogei de Sud, pamânt vechi şi complex sub raport geologic.

Este o zonă colinară, cu o bogată reţea de văi ramificate, ce etalează ample terase, generos expuse soarelui.

Solul este calcaros şi acoperit cu depozite de loess. Clima regiunii este caldă, aridă, dar optim deschisă curenţilor atmosferici.

Zona Adamclisi a fost delimitată ca areal viticol pentru producerea vinului cu denumire de origine controlată, aşa cum este şi vinul Patrician. Emblema (DOC) constituie garanţia calităţii vinului, a cărui producere presupune:

  • utilizarea soiului atestat;
  • respectarea metodelor specifice de cultură a viţei de vie, inclusiv respectarea încărcăturii de rodire şi a producţiei maxime de struguri la hectar;
  • vinificarea, maturarea, condiţionarea şi îmbutelierea vinului în interiorul arealului de producere delimitată;
  • respectarea tehnologiilor specifice de vinificare, maturare, livrare;
  • încadrarea în parametrii de compoziţie ai tipului de vin atestat.
O nouă denumire de origine protejată pentru vinuri

ADAMCLISI

Prin înregistrarea sa, denumirea de origine protejată Adamclisi a fost astfel înscrisă în Registrul indicațiilor georgrafice disponibil la nivelul Uniunii denumit e-Ambrosia, bază de date care reunește indicații geografice protejate existente în spațiul european provenite din toate statele membre.

  • Noua denumire de origine protejată DOP ADAMCLISI se alătură celor 52 de denumiri protejate pentru vinuri DOP și IGP pe care România le are înregistrate și incluse în baza de date eAmbrosia, pentru care au fost întocmite caiete de sarcini ale produsului conținând condiții specifice de obținere ale vinurilor care utilizează numele acestor denumiri/indicații protejate și au fost comunicate Comisiei Europene de către autoritățile naționale responsabile cu aplicarea legislației din domeniul denumirilor de origine și indicațiilor geografice pentru vinuri.
  • DOP Adamclisi este denumirea de origine controlată care evocă regiunea viticolă foarte veche aflată în zona geografică a Dobrogei, un areal geografic de proveniență al vinurilor albe, roze și roșii produse într-o arie precis delimitată prin nominalizarea doar a unor anumite localități, în care sunt prezente o serie de caracteristici pedologice și climatice favorabile culturii viței de vie și obținerii vinurilor de calitate, care au trăsături calitative superioare, distincte, tipice pentru această arie de producție.
  • Vinurile care utilizează numele unor denumiri de origine protejate beneficiază de recunoașterea calităților deosebite întrucât acestea sunt produse care au o puternică legătură cu aria din care provin, cu arealul geografic de producție, au anumite particularități de producție rezultate prin practici oenologice specifice, tehnologii de cultură aplicate, randamente de producție vitivinicolă stabilizate la anumite valori maxime ori specificații particularizate legate de etichetare/ambalare la comercializarea lor în piață către consumator.
  • Vinurile se obțin dintr-o arie de producție delimitată în mod precis și fără echivoc, au anumiți parametri fizico-chimici specifici la momentul punerii în consum, se obțin doar din anumite soiuri de struguri de vinificație la anumit nivel de producție permis și se remarcă organoleptic sub aspect gustativ și olfactiv prin caracteristici fructate (fructe de pădure, cireșe negre amare, prune uscate, coacăze negre, fructe tropicale), florale (floare de soc), ori trăsături precum catifelare, corpolență sau prospețime.
  • Vinurile sub denumirea de origine protejată Adamclisi sunt incluse în lista celor 1.170 de denumiri de vinuri înregistrate deja la nivelul Uniunii cu denumire de origine protejată DOP, care au recunoaștere prin protecție, fiind particularizate prin noțiuni precum denumire de origine protejată ori indicație geografică protejată, simboluri ale unei percepții calitative superioare a produsului în viziunea consumatorului rezultate dintr-un cumul între factorii climatici specifici ariei de producție și factorii umani implicați care determină obținerea caracteristicilor superioare, aparte ale vinurilor.
fbpx