Back

Istoria Locului

Localitatea Adamclisi este aşezarea cu cea mai mare încărcătură arheologică de epocă romană de pe teritoriul României, datorată mai cu seamă prezenţei monumentului triumfal Tropaeum Traiani. Acesta a fost ridicat de împăratul Traian în anul 109, pentru celebrarea victoriei sale din anul 102 d.H. asupra geţilor şi aliaţilor acestora.

O zonă viticolă foarte veche din regiunea Dobrogei.

Istoria Locului

La 1,4 km distanţă de complexul monumentului se află ruinele cetăţii cu acelaşi nume, întemeiată de împăratul Traian pe locul unei mai vechi aşezări geto-dacice. Aşezarea a fost ridicată încă de la început la rang de municipiu.

Numele localităţii Adamclisi este de origine turcă şi se traduce prin „biserica omului”, aşa cum au numit turcii ruinele monumentului, considerat -datorită măreţiei edificiului- lăcaş destinat cultului religios creştin.

Inscripţii, necropole, apeducte, ziduri de epocă romană şi romano-bizantină au fost supuse cercetărilor arheologice începând cu anul 1882, sub conducerea istoricului român Grigore Tocilescu. Descoperirile sunt expuse în cadrul Muzeului Tropaeum Traiani, obiectiv ce stârneşte curiozitatea omului modern, amator nu doar de istorie şi cultură, ci şi degustător de vinuri de calitate.

fbpx